Đặt phòng qua điện thoại – Tiếng Anh du lịch

Đoạn hội thoại tình huống: đặt phòng qua điện thoại – tiếng anh du lịch

Receptionist ( R): Lễ tân khách sạnCustomer ( C): Khách hàng
R: Heaven hotel, good morning!How can I help you? Khách sạn Thiên đường xin nghe!Tôi có thể giúp gì cô?
C: I want to book a room at your hotel. Can you help me? Tôi muốn đặt phòng tại khách sạn này.Cô có thể giúp tôi được không?
R: Yes,of course! Would you like to book single room or double room? Vâng, dĩ nhiên rồi! Cô muốn đặt phòng đơn hay phòng đôi?
C: How much is a single room? And a double room? Giá phòng đơn bao nhiêu? Và phòng đôi bao nhiêu?
R: $100/ 1 day ( 24 hours) for a single room and $150/ 1 day ( 24 hours) for a double room. 100 đô/ 1 ngày ( 24 tiếng) cho 1 phòng đơn và 150 đô/ 1 ngày ( 24 tiếng) cho 1 phòng đôi.
C: Uhmm. I want a double room. Uhmm. Tôi muốn 1 phòng đôi.
R: When will you receive your room? Khi nào cô nhận phòng?
C: The plane is expected about 7:30 a.m on 15thMarch…so I will receive the room at 8:30 a.m on this day. Máy bay dự kiến hạ cánh khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 3….vì vậy, tôi sẽ nhận phòng lúc 9 giờ sáng cùng ngày.
R: How many days are you going to stay in hotel? Cô dự định ở lại khách sạn bao nhiêu ngày?
C: About two days and one night.Uhmm…sorry, You can tell me more food services in hotel, can’t you? Because we just eat Asian foods and some European foods. Khoảng 2 ngày và 1 đêm.Uhmm…xin lỗi, cô có thể nói cho tôi thêm về dịch vụ ăn uống ở khách sạn được không? Bởi vì chúng tôi chỉ ăn được đồ ăn châu Á và một vài đồ Âu.
R: Don’t worry! You have many choices for foods at hotel. We serve all kind of foods including Asian foods. Every morning, you will be received two free coupons of buffet at 7 a.m and 8 p.m at the same day. Đừng lo lắng! Cô có nhiều lựa chọn ăn uống tại khách sạn. Chúng tôi phục vụ tất cả loại đồ ăn bao gồm cả đồ ăn châu Á. Hàng sáng, cô sẽ nhận được 2 phiếu buffet miễn phí vào lúc 7 giờ sáng và 8 giờ tối cùng ngày.
C: Oh, That’s great! So, I will book room now! Oh, tuyệt vời! Vậy, tôi sẽ đặt phòng bây giờ!
R: The total amount of money of 1 double room for two days and one night is  $375. Tổng số tiền của 1 phòng đôi cho 2 ngày và 1 đêm là 375 đô.
C: Can I pay by credit card? Tôi có thể thanh toán qua thẻ tín dụng được không?
R: No problem. Please give me some personal information. What’s your name? Không vấn đề gì. Vui lòng cho tôi ít thông tin cá nhân. Tên cô là gì?
C: I’m Giang, my surname is Cao. My birth of date is September 20th 1993 Tôi là Giang,họ Cao. Ngày sinh là 20/09/1993.
R: What’s  your address? Địa chỉ của cô?
C: No.8, Xuan Thuy street, Cau Giay district, Ha Noi city,Viet Nam Số 8, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,Việt Nam.
R: And your identity card number? Còn số ID?
C: 084 xxxx.If you have any problems, please contact me via phone number: + 84 165 xxx or via email address: caogiang2091993@gmail.com 084 xxxx.Nếu cô có vấn đề gì,vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại: + 84 165 xxx hoặc qua email: caogiang2091993@gmail.com.
R: OK. Please confirm your information:–  Name: Giang Cao

–  DOB:  September 20th 1993

–  Address: No.8, Xuan Thuy street, Cau Giay district, Ha Noi city,Viet Nam

–  ID number: 084 xxxx

–  Phone number: + 84 165 xxx

–  Email: xxx@gmail.com

Are they correct?

OK. Vui lòng xác nhận thông tin của cô:–  Tên: Giang Cao

–  Ngày sinh: 20/09/1993

–  Địa chỉ: Số 8, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,Việt Nam.

–  Số ID: 084 xxxx

–  Số điện thoại: + 84 165 xxx

–  Email: xxx@gmail.com

Chúng đã chính xác chưa?

C: They’re correct. Thank you! Chúng chính xác rồi. Cảm ơn cô!
R: You’re welcome! Không có gì!

Gọi thức ăn trong khách sạn – Tiếng Anh du lịch

Gọi thức ăn trong khách sạn – tiếng anh du lịch:

Room service ( R): bộ phận dịch vụ phòngCustomer (C) : khách hàng
R: Room service, good morning! May I help you? Bộ phận dịch vụ phòng xin nghe! Tôi có thể giúp gì cô?
C: Good morning! My name is Giang.I’m in room 102. I’d like to order two pasta servings, and one large pot of coffe, and one orange juice glasses.Could you bring it to me as soon as possible? Chào buổi sáng! Tên tôi là Giang. Tôi ở phòng 102. Tôi muốn đặt 2 suất mỳ, và 1 bình cà phê lớn, và 1 ly nước cam.Anh có thể mang chúng lên phòng tôi ngay khi có thể không?
R: Yes, no problem. But Is that all, Ms.Giang? Vâng. Không có vấn đề gì. Nhưng đó là tất cả, cô Giang ?
C: Yes. That’s all. But please give me a little sugar into coffee and make it very strong. Vâng. Đó là tất cả. Nhưng vui lòng cho tôi ít đường vào trong café và pha cà phê đậm.
R: OK. Two pasta servings, and one large pot of coffee with a little sugar and strong, and one orange juice glasses.Please confirm it. OK. 2 suất mỳ, và 1 bình cà phê lớn với ít đường, pha đậm, và 1 ly nước cam. Vui lòng xác nhận điều này.
C: That’s all correct.Please bring it to me now! Tất cả chính xác. Vui lòng mang nó cho tôi ngay bây giờ!
R: OK.I’ll bring it to you right now. Please wait for a moment. OK.Tôi sẽ mang nó cho cô ngay bây giờ. Vui lòng chờ trong giây lát.
C:OK. OK.
R: 5 minutes later….Knock…knock…knock…May I come in? I’m a waiter. 5 phút sau….Knock…knock…knock…Tôi có thể vào được không? Tôi là phục vụ.
C: Come on in. Cứ vào trong nhé.
R: Are you Ms.Giang in room 102? Cô có phải là cô Giang ở phòng 102 không?
C: Yes. Please put them on table near TV Vâng. Vui lòng đặt chúng trên bàn cạnh TV.
R: OK. Here are two pasta servings, one large pot of coffee and one orange juice glasses as required.The total amount of money is $ 14, including $6 for 2 pasta servings, 5$ for one large pot of coffee, and 3$ for last one. But you have to pay $11.2 for all, because we are discounting 20% per bill over $10. Here is your bill. OK. Đây là 2 suất mỳ, 1 bình cà phê lớn và 1 ly nước cam theo như yêu cầu.Tổng số tiền là $14,bao gồm 2 suất mỳ $6, 1 bình cà phê lớn $5, và $3 cho một ly nước cam. Nhưng cô chỉ phải thanh toán $11.2 cho tất cả, bởi vì chúng tôi đang giảm giá 20% cho mỗi hóa đơn trên $10. Đây là hóa đơn của cô.
C: Oh, that’s great! Here you are Oh, tuyệt vời! Của anh đây.
R: Thank you for using our service. Enjoy your meal! Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúc cô ngon miệng!
C: Thank you! Xin cảm ơn!

Vậy là bạn đã hình dung mình phải làm những gì thông qua tình huống đặt phòng trong tiếng anh chuyên ngành du lịch những kiến thức bổ ích trên sẽ giúp bạn có một kỳ nghỉ thật thú vị.

Tags: ,
dong tu o dau cau

Cách sử dụng động từ ở đầu câu

*chủ từ = chủ ngữ Trong tiếng Anh động từ chỉ chia thì khi nó có chủ từ, cho nên khi động từ đầu...

tieng-anh-trong-luc-an-trua-o-van-phong-cong-so-72462

Tiếng anh trong lúc ăn trưa ở văn phòng, công sở

Hội thoại tiếng Anh công sở thông dụng tình huống ăn trưa ở văn phòng Vậy là Anna đã có những ngày đi làm...

cach-nhac-nho-va-khen-ngoi-bang-tieng-anh-van-phong-thong-dung-nhat-89023

Cách nhắc nhở và khen ngợi bằng tiếng anh văn phòng thông dụng nhất

Hội thoại nhắc nhở và khen thưởng – tiếng Anh văn phòng thông dụng Hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng sau...

cach-bay-to-long-biet-on-bang-tieng-anh-tai-cong-so-58771

Cách bày tỏ lòng biết ơn bằng tiếng anh tại công sở

Tình huống bày tỏ lòng biết ơn trong tiếng Anh công sở với đồng nghiệp Sincerely thanks. – Thành thực cám ơn. Thank you...

Loading...

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát...