Luyện tập kỹ năng nghe tiếng anh của Elight Learning English

25/08/2018 |

lession-96937

Lession Learned

TRANSCRIPT It was a Thursday, June the 23rd, 1994.  “Collect your belongings. You are free to go. When escorted outside, go directly to your...

20-bai-giao-tiep-co-ban-trong-tieng-anh-80606

20 bài Giao Tiếp Cơ Bản trong Tiếng Anh mỗi ngày

Sau đây là 20 bài giao tiếp cơ bản trong Tiếng Anh giúp bạn mỗi ngày rèn luyện mà không biết chán. Bởi tính...

3-buoc-luyen-nghe-tieng-anh-cai-thien-hoan-toan-kha-nang-nghe-hieu-tieng-anh-cua-ban-20538

3 bước luyện nghe tiếng anh cải thiện hoàn toàn khả năng nghe hiểu tiếng anh của bạn

Ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một kỹ thuật luyện nghe tiếng Anh mà 53.193 người đã áp dụng thành công (tính trong năm 2018). Kỹ thuật...

Loading...

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát...