Các mẫu câu thông dụng khi viết email thương mại bằng tiếng Anh

Làm thế nào để viết một email thương mại “đúng chuẩn”. Bạn có thể linh hoạt trong phần thân email khi viết về nội dung chính. Nhưng phần mở đầu và kết thúc email có các mẫu câu thông dụng khi viết email thương mại bằng tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng dưới đây:

Mẫu câu tiếng anh khi đi du lịch khi ở sân bay

MẪU CÂU MỞ ĐẦU EMAIL

Sau phần chào hỏi, bạn thường mở đầu email bằng cách nêu lí do hoặc hoàn cảnh viết email.

Thanks for your email of 8 May/ regarding/ about… Cảm ơn email của bạn vào ngày 8 tháng năm/ về/ về …

I am writing in reply to your email of 21 June… Tôi viết thư này để trả lời thư của bạn vào ngày 21 tháng 6

I am writing to inform you that… Tôi viết thư này để thông báo cho bạn rằng …

I am writing to ask for further information about… Tôi viết thư này để yêu cầu thêm thông tin về …

I am writing with regard to… Tôi viết thư này để …

We are writing to you regarding…Chúng tôi viết thư cho bạn về …

I am writing to you on behalf of… Tôi viết thư này cho bạn thay mặt cho …

With reference to our telephone conversation on Monday, I would like to… Liên quan đến cuộc trò chuyện điện thoại của chúng ta vào thứ hai, tôi muốn …

With reference to your email of 8 June, I… Liên quan đến email của bạn vào ngày 8/6, tôi

I am writing to enquire about… Tôi viết thư này để hỏi về…

After having seen your advertisement in… , I would like… Sau khi nhìn thấy quảng cáo của bạn ở…, tôi muốn…

After having received your address from… , I would like… Sau khi biết được địa chỉ của bạn từ …, tôi muốn …

We/I recently wrote to you about… Chúng tôi/ tôi gần đây tôi đã viết cho bạn về …

MẪU CÂU KẾT THÚC EMAIL

If you require any further information, feel free to contact me. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy thoải mái liên hệ với tôi.

Please do not hesitate to contact me should you require further information./ Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. Xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi nên bạn cần thêm thông tin.
Please contact me if you require further details. Xin hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

I look forward to your reply. Tôi mong thư trả lời của bạn.

I look forward to hearing from you. Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

I look forward to seeing you. Tôi mong được gặp bạn.

I look forward to discussing this with you. Tôi mong được thảo luận điều này với bạn.

Please advise as necessary. Xin cho lời khuyên nếu cần thiết.

We look forward to a successful working relationship in the future. Chúng tôi mong muốn một mối quan hệ làm việc thành công trong tương lai.

Once again, I apologise for any inconvenience. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.

Thanking you in advance… Cảm ơn bạn trước…

Please reply as soon as possible because… Xin trả lời càng sớm càng tốt vì …

Thank you for helping me solve the problem. Cảm ơn bạn đã giúp tôi giải quyết vấn đề.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible. Tôi sẽ biết ơn nhất nếu bạn sẽ xem xét vấn đề này càng sớm càng tốt.

I would appreciate your immediate attention to this matter. Tôi sẽ rất cảm kích sự chú ý ngay tức thời của bạn đến vấn đề này.
Please let me know as soon as possible what action you propose to take. Xin hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt những hành động bạn đề xuất sẽ làm.
I hope you can settle this matter to my satisfaction. Tôi hy vọng bạn có thể giải quyết vấn đề này với sự hài lòng của tôi.

Bạn có thể mở đầu và kết thúc email theo phong cách riêng cùa mình. Tuy nhiên, trong email thương mại, sử dụng cac mau cau thong dung khi viet email thuong mai bang tieng anh là một cách làm an toàn, đảm bảo tính lịch sự và chuyên nghiệp!

dong tu o dau cau

Cách sử dụng động từ ở đầu câu

*chủ từ = chủ ngữ Trong tiếng Anh động từ chỉ chia thì khi nó có chủ từ, cho nên khi động từ đầu...

tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de-thoi-tiet-p2

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết có phiên âm P2

Tổng hợp từ vựng tiếng anh theo chủ đề có phiên âm (P2) M Mist: /mɪst/ sương mù Moisture: /ˈmɔɪs.tʃər/ độ ẩm Monsoon: /mɒnˈsuːn/...

tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de-thoi-tiet

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết có phiên âm

Bộ từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết có phiên âm Thời tiết là một chủ đề thường được đề cập đến...

Hướng dẫn viết email bằng tiếng Anh hỏi giá cả khách sạn

Trước khi đặt phòng khách sạn cho chuyến đi của mình, giá cả và chất lượng phòng ở cùng dịch vụ đi kèm là...

Loading...

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát...