Tổng hợp Tiếng Anh chuyên ngành thương mại

Các bạn có thể thấy, thương mại hiện nay đang liên kết các nước với nhau bằng hàng hóa, và để đạt được những dịch vụ giao thương lợi ích nhất ta cần đến sự thông dụng của ngôn ngữ, đó là lý do thương mại cần đến tiếng Anh.

Và để các bạn sử dụng tiếng Anh trong thương mại ngày một thành thạo, chúng tôi xin gửi đến đọc giả bài viết về các thuật ngữ tiếng Anh thương mại tư vấn bán hàng vô cùng hữu ích.

I. Thuật ngữ tiếng anh

1. Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thương mại trong tư vấn bán hàng

Sau đây, aroma xin gửi tới bạn các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thương mại sử dụng trong tư vấn bán hàng rất hữu ích sau đây:

   1. Account holder: chủ tài khoản
   2. Average annual growth: được tính bằng tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm
   3. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
   4. Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản
   5. Customs barrier: hàng rào thuế quan
   6. Distribution of income: phân phối thu nhập
   7. Economic blockade: bao vây kinh tế
   8. Earnest money: tiền đặt cọc
   9. Economic cooperation: hợp tác kinh tế
   10. Financial year: năm tài chính, tài khoá
   11. Financial policies: chính sách tài chính
   12. Gross National Product (GNP): tổng sản phẩm quốc dân
   13. Home/ Foreign market: thị trường trong nước/ ngoài nước
   14. Hoard/ hoarder: tích trữ/ người tích trữ
   15. Indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi kinh tế
   16. International economic aid: viện trợ kinh tế quốc tế
   17. Joint venture: công ty liên doanh
   18. Macro-economic: kinh tế vĩ mô
   19. Micro-economic: kinh tế vi mô
   20. Market economy: kinh tế thị trường
   21. Moderate price: giá cả phải chăng
   22. Mode of payment: phương thức thanh toán
   23. Per capita income: thu nhập bình quân đầu người
   24. Monetary activities: hoạt động tiền tệ
   25. National economy: kinh tế quốc dân
   26. Preferential duties: thuế ưu đãi
   27. Payment in arrear: trả tiền chậm
   28. Planned economy: kinh tế kế hoạch
   29. Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng kinh tế
   30. price boom: việc giá cả tăng vọt
   31. Real national income: thu nhập qdân thực tế
   32. shareholder: người góp cổ phần
   33. speculation/ speculator : đầu cơ/ người đầu cơ
   34. Unregulated and competitive market : thị trường cạnh tranh không bị điều tiết
   35. Ready sale (n): Bán nhanh, sự bán đắt hàng
   36. Deed of sale (n): Chứng từ bán
   37. Amicable sale (n): Thuận mua vừa bán
   38. The openness of the economy : sự mở cử của nền kinh tế
   39. Bargain sale (n): Bán có trả giá, sự bán hóa đơn, sự bán hạ giá
   40. Contract of sale (n): Hợp đồng bán, văn tự bán
   41. Day of sale (n): Ngày bán
   42. Firm-sale (n): Bán đứt
   43. Exclusive sale (n): Bán độc quyền
   44. Forced sale (n): Bán cưỡng bức, phát mại cưỡng bức
   45. On sale everywhere (n): đang bán khắp mọi nơi
   46. Putting up for sale (n): Đưa ra bán
   47. Outright sale (n): Bán bao, sự bán mão
   48. Contract of sale (n): Hợp đồng bán, văn tự bán
   49. Exclusive sale (n): Bán độc quyền
   50. Day of sale (n): Ngày bán
   51. Firm-sale (n): Bán đứt
   52. Deed of sale (n): Chứng từ bán
   53. Forced sale (n): Bán cưỡng bức, phát mại cưỡng bức trung tâm tiếng Anh
   54. On sale everywhere (n): đang bán khắp mọi nơi.
   55. Judicial sale (n): Phát mại tài phán (sự bán theo lệnh của tòa án)
   56. Ready sale (n): Bán nhanh, sự bán đắt hàng
   57. Outright sale (n): Bán bao, sự bán mão
   58. Bargain sale (n): Bán có trả giá, sự bán hóa đơn, sự bán hạ giá.
   59. Putting up for sale (n): Đưa ra bán
   60. Remnant sales (n): Hàng bán hạ giá, hàng bán xo
   61. Sale by aution (n): Bán đấu giá
   62. Amicable sale (n): Thuận mua vừa bán
   63. Cash sale (n): Bán lấy tiền mặt
   64. Sale book (n): Sổ bán, sổ xuất
   65. Bear sale (n): Bán khống (bán trước khi có hàng để giao
   66. Cash-on-delivery (n): Bán lấy tiền khi giao hàng
   67. Retail sales (n): Hàng bán lẻ
   68. Sale figure (n): (Mỹ) Doanh số
   69. Sales deparment (n): Bộ phận thương vụ (công ty, xí nghiệp)
   70. Sale invoice (n): Hóa đơn bán
   71. Sale by sample (n) = Sale on sample: Bán theo mẫu
   72. Sale on credit (n) = Credit sale: Bán chịu
   73. Sale price (n): Giá bán
   74. Sale for the account (n): Bán trả có kỳ hạn (chứng khoán)
   75. Sale with option of repurchase (n): Sự bán với quyền được mua lại
   76. Sale in lots (n): Bán từng phần
   77. Sale on approval (n) = Approval sale: Bán cho phép trả lại
   78. Sale on insalment (n): Bán trả góp có đặt cọc
   79. Spot sale (n): Bán giao hàng ngay
   80. Sale tax (n): Thuế hàng hóa
   81. Trial sale (n): Bán thử
   82. Sale value (n): Số thương vụ nghe tiếng Anh online
   83. Net sales (n): Doanh thu ròng
   84. Sale-ring (n): Khu vực người mua (ở chỗ bán đấu giá)
   85. Short sale (n) = Bear sale: Bán khống (bán trước khi có hàng)
   86. Saleable (adj): Dễ bán, có thể bán được
   87. Terms sale (n): Bán theo điều kiện
   88. Salaried sales man (n): Người chào hàng ăn lương
   89. Winding-up sale (n): Sự bán hết để thanh lý, bán cuốn gói
   90. Sale by description (n): Sự bán theo mô tả, việc bán hàng theo mô tả
   91. Sale value (n): Số thương vụ
   92. Sale-room (n): Phòng bán đấu giá
   93. Sale by type (n): Sự bán theo loại
   94. Salesman (n): Người bán hàng nam, mậu dịch viên nam, người chào hàng nam
   95. Sale for prompt delivery (n): Sự bán giao ngay, sự bán giao nhanh
   96. Independent salesman (n): Người chào hàng tự do
   97. Cash-down sale (n): Sự bán lấy tiền mặt, bán lấy tiền ngay
   98. Sale of good afloat (n): Sự bán hàng nổi, sự bán hàng trên đường
   99. Sale by standard (n): Sự bán theo tiêu chuẩn
   100. Sale for future delivery (n): Sự bán giao sau, sự bán theo kỳ hạn (sở giao dịch)
   101. Sale on arrival = Arrival sale: Sự bán nếu đến phần mềm luyện thi TOEIC
   102. Credit sale (n): Sự bán chịu, phương thức bán chịu
   103. Bulk sale (n) = Wholesale: Sự bán lượng lớn (hàng xô), bán sỉ
   104. Forward sale (n): Sự bán giao sau
   105. Direct sale (n): Việc bán trực tiếp
   106. Clearance sale (n): Sự bán tháo, sự bán xon, sự bán thanh lý, sự bán tống hàng tồn kho
   107. Export sale (n): Sự bán xuất khẩu
   108. Sales woman (n): Chị bán hàng
   109. Sales person (n): Người bán hàng, người chào hàng
   110. Salesmanship (n): Nghệ thuật bán hàng, nghề bán hàng, công việc bán hàng, chào hàng.
   111. Sales talk (n): (Mỹ) Lời chào hàng, lời dạm bán hàng.

2. Mẫu câu tiếng Anh thương mại giao tiếp ngắn gọn nhất

Các mẫu câu tiếng Anh thương mại giao tiếp sau đây sẽ giúp bạn giao tiếp ngắn gọn nhất nhưng vẫn đạt được hiệu quả. Sử dụng các câu giao tiếp ngắn gọn, súc tích thể hiện sự chuyên nghiệp trong giao tiếp cũng như kỹ năng của bản thân:

– I think I’m underpaid. – Tôi nghĩ rằng lương của tôi khá thấp.

– I am writing this to… – Tôi viết e-mail này nhằm much đích là…

– No matter what I do, the boss is never happy. – Dù mình có làm gì đi nữa thì sếp mình cũng không hài lòng.

– Everyone is goofing around. – Mọi người tại công ty đều bỏ phí thời gian.

– My boss doesn’t appreciate me. – Sếp chả bao giờ đánh giá đúng năng lực của tôi cả.

– It’s really unusual for us to go against our boss. – Chả ai chống đối lại ý sếp bao giờ.

– My boss is targeting at me. – Sếp đang có tình theo dõi động thái của tôi này.

– Your job seems difficult. – Việc này của bạn có vể khó khăn nhỉ.

– My boss has it in for me. – Tôi cứ như cái gai trong mắt sếp ý.

– It’s difficult dealing with him. – Đối đầu với anh ta có vẻ là việc khó nhằn đấy

– To request/ enquire about… – Để yêu cầu bạn về

– Thank you for your e-mail of…  – Rất cám ơn e-mail mà bạn đã gửi vào…..

– To inform you that … – Để thông báo với quý công ty của bạn rằng…

– With reference to our telephone conversation yesterday… – Như bạn đã biết, thông qua cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm qua,…

– to confirm … – để xác nhận là…

– I am contacting you for the following reason… – Tôi muốn liên hệ với bạn nhằm mục đích …

– Further to our meeting last week … – Trong cuộc họp tuần trước của chúng ta, thì….

– I recently read/ heard about ….. and I would like to know …. – Tôi được nghe nói rằng…. và tôi thực sự rất muốn biết…

– Thank you for contacting us. – Rất cám ơn bạn đã liên hệ với công ty chúng tôi.

– In reply to your request, … – Để trả lời cho các yêu cầu của bạn về…

– Thank you for your e-mail regarding … – Vô cùng cám ơn về e-mail bạn trong việc…

– It was a pleasure meeting you in . – Tôi thực sự rất hân hạnh vì vì đã gặp gỡ với bạn tại …

– I would just like to confirm. – Chúng tôi muốn xác nhận về …

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn học tieng anh thuong mai giao tiep đạt hiệu quả cao. Chúng tôi xin tiếp tục gửi đến các bài viết hữu ích trong tuần tới, hi vọng nhận được sự quan tâm và đón đọc của đọc giả.

II. Từ Vựng tiếng anh thương mại

2.1 Các loại hình công ty trong tiếng anh thương mại

– Company: công ty

– Enterprise: tổ chức kinh doanh, xí nghiệp, hãng

– Corporation:  tập đoàn

– Joint venture: liên doanh

– Holding company: công ty mẹ

– Subsidiary: công ty con

– Affiliate: công ty liên kết

– Private company: công ty tư nhân

– Limited liability company ( Ltd): công ty trách nhiệm hữu hạn

– Joint stock company (JSC): công ty cổ phần

2.1 Các phòng ban trong công ty – tiếng anh thương mại

– Department: phòng, ban

– Headquarters: trụ sở chính

– Representative office: văn phòng đại diện

– Regional office: văn phòng địa phương

– Branch office: chi nhánh

– Administration department: phòng hành chính

– Accounting department: phòng kế toán

– Financial department: phòng tài chính

– Sales department: phòng kinh doanh

– Marketing department: phòng marketing

– Human resources department (HR): phòng nhân sự

– Shipping department: phòng vận chuyển

– Outlet: cửa hàng bán lẻ

– Agent: đại lý, đại diện

2.3 Các chức vụ trong công ty – tiếng anh thương mại

– Director: giám đốc

– Deputy/Vice director: phó giám đốc

– General director: tổng giám đốc

– Chief Executive Officer ( CEO): giám đốc điều hành

– Chief Financial Officer ( CFO): giám đốc tài chính

– Chief Information Officer ( CIO): giám đốc bộ phận thông tin

– Manager: quản lý

– The Board of Directors: Hội đồng quản trị

– Founder: người sáng lập

– Head of department: trưởng phòng

– Deputy of department: phó trưởng phòng

– Supervisor: người giám sát

– Clerk/ secretary: thư ký

– Representative: người đại diện

– Trainee: người được đào tạo

– Trainer: người đào tạo

– Employee: nhân viên/người lao động

– Employer: người sử dụng lao động

2.4 Các từ vựng tiếng anh thương mại thông dụng khác

 • Do business with: kinh doanh/làm ăn với
 • Financial policies: chính sách tài chính
 • Economic cooperation: hợp tác kinh doanh
 • Transaction: giao dịch
 • Conversion: chuyển đổi tiền/chứng khoán
 • Transfer: chuyển khoản
 • Confiscation: tịch thu
 • Deposit: nộp tiền
 • Withdraw: rút tiền
 • Depreciation: khấu hao
 • Money: tiền bạc
 • Cash: tiền mặt
 • Share: cổ phần
 • Cheque: séc
 • Stock: vốn
 • Shareholder: người góp cổ phần
 • Interest: lãi suất
 • Fund: quỹ
 • Invoice: hóa đơn
 • Insurance: bảo hiểm
 • Guarantee: bảo hành
 • Payment: thanh toán
 • Income/revenue: thu nhập
 • Turnover: doanh số, doanh thu
 • Liability: khoản nợ, trách nhiệm
 • Foreign currency: ngoại tệ
 • Price: giá cả
 • Price boom: giá cả tăng vọt
 • Customer: khách hàng
 • Service: dịch vụ
 • Goods: hàng hóa
 • Consumer: người tiêu thụ
 • Tax: thuế
 • Cost: chi phí
 • Statement: sao kê tài khoản
 • Records: sổ sách
 • Market: thị trường
 • Inflation: sự lạm phát
 • Regulation: sự điều tiết

Chúc các bạn học tiếng anh hiệu quả.

Tags: , ,
dong tu o dau cau

Cách sử dụng động từ ở đầu câu

*chủ từ = chủ ngữ Trong tiếng Anh động từ chỉ chia thì khi nó có chủ từ, cho nên khi động từ đầu...

tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de-thoi-tiet-p2

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết có phiên âm P2

Tổng hợp từ vựng tiếng anh theo chủ đề có phiên âm (P2) M Mist: /mɪst/ sương mù Moisture: /ˈmɔɪs.tʃər/ độ ẩm Monsoon: /mɒnˈsuːn/...

tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de-thoi-tiet

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết có phiên âm

Bộ từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết có phiên âm Thời tiết là một chủ đề thường được đề cập đến...

Hướng dẫn viết email bằng tiếng Anh hỏi giá cả khách sạn

Trước khi đặt phòng khách sạn cho chuyến đi của mình, giá cả và chất lượng phòng ở cùng dịch vụ đi kèm là...

Loading...

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát...